Håndhygienedagen 2024

Den internasjonale håndhygienedagen 5. mai markeres ved vårt sykehus gjennom hele uke 18.

Publisert 26.04.2024
Tekst

Hva er håndhygienedagen og hvorfor er den viktig?

Årlig markeres håndhygienedagen 5. mai verden over, og ved vårt sykehus gjennom hele uke 18. Målet med markeringen er å sette fokus på viktigheten av håndhygiene som tiltak for å forebygge smitte generelt og helsetjenesteassosierte infeksjoner (HAI) spesielt.

Hva er HAI og hvordan forebygge HAI?

Helsetjenesteassosierte infeksjoner (HAI) er infeksjoner pasienter får når de er innlagt i helseinstitusjon mens de behandles for en annen tilstand. Eksempler på HAI er infeksjon i et operasjonssår eller urinveisinfeksjon etter kateterbruk på sykehus. Konsekvenser av HAI kan være økende antimikrobiell resistens, forlenget innleggelse, komplikasjoner, økte kostnader og i verste fall død. Håndhygiene er et viktig tiltak for å forebygge HAI, både blant ansatte og pasienter.

Hvordan markeres håndhygienedagen ved LDS 2024?

Hovedtema for årets håndhygienedag er bærekraftig hanskebruk. I tillegg til dette vil vi i løpet av uken fokusere på følgende temaer: Helsetjenesteassosierte infeksjoner (HAI) og Pasienters håndhygiene.