Fulbrights artikkelpris til Rustad

En faglig komite oppnevnt av Norges Fulbright Alumniforening har besluttet å tildele Even Holth Rustad Fulbrights Artikkelpris for Unge Forskere 2022.

Publisert 16.06.2022
Sist oppdatert 13.03.2023

​Den får han for artikkelen «Timing the initiation of multiple myeloma» som ble publisert i det internasjonale tidsskriftet Nature Communications 2020. I artikkelen har Rustad og medforfattere kommet fram til at den første genetiske endringen som fører til benmargskreft oppstår før 30 års alder hos flertallet av pasientene.

Gjennomsnittlig alder når diagnosen stilles er 71 år, men på det tidspunktet kan ikke sykdommen kureres. Studien har vist at man hos mange pasienter har et tidsvindu på 40-50 år for å oppdage og behandle forstadier før de utvikler seg til kreft. Opptil 2% av befolkningen over 50 års alder, har forstadier til beinmargskreft, men flertallet utvikler aldri kreftsykdom. Funn i studien kan tyde på at sykdommen starter som en kronisk immunrespons, og forfatterne har også undersøkt mulige biomarkører som peker vei mot videre studier av årsakssammenhenger og tidligere diagnostikk av beinmargskreft. Studien har fått stor oppmerksomhet i fagmiljøet og har allerede blitt sitert 44 ganger (Crossref). 

Artikkelen utgår fra Memorial Sloan Kettering Cancer Center. Rustad har fått ph.d. stipend fra Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU).
Even Holth Rustad er lege ved Lovisenberg Diakonale Sykehus og forsker ved OUS Institute for Cancer Research. Han var Fulbright Scholar ved Memorial Sloan Kettering Cancer Center, 2017 – 2019.

Full info

Rustad EH, Yellapantula V, Leongamornlert D, Bolli N, Ledergor G, Nadeu F, Angelopoulos N, Dawson KJ, Mitchell TJ, Osborne RJ, Ziccheddu B, Carniti C, Montefusco V, Corradini P, Anderson KC, Moreau P, Papaemmanuil E, Alexandrov LB, Puente XS, Campo E, Siebert R, Avet-Loiseau H, Landgren O, Munshi N, Campbell PJ, Maura F. Timing the initiation of multiple myeloma. Nat Commun. 2020 Apr 21;11(1):1917. doi: 10.1038/s41467-020-15740-9. PMID: 32317634; PMCID: PMC7174344.

Om Fulbrights Artikkelpris

- Prisen deles ut årlig til den beste vitenskapelige artikkel publisert av en ung forsker som er eller har vært Fulbright-stipendiat, og ble delt ut for første gang i 2017.

- Prisen vil bli delt ut ved Fulbright Norges stipendseremoni den 9 juni ved Nobelinstituttet

- Tidligere vinnere av prisen er Aksel Braanen Sterri (2021), Geir Otnes (2020), Anna Dahl Myhrvang (2019), Torgeir Moberget (2018) og Sofie Høgestøl (2017).
Kontakt komiteens leder Maren Falch Lindberg (m.f.lindberg@medisin.uio.no) eller vinner av prisen Even Holth Rustad (ehrustad@gmail.com) ved spørsmål.