Work-related Factors and Health Literacy Promotion by RNs. –The WoFact Healthlit Study

En helsekompetanse intervensjon på hvordan sykepleiere fremmer helsekompetanse til pasientene og hvordan det kan påvirkere utbrenthet, arbeidsrelaterte faktorer og øke mental helse blant sykepleiere.

Denne Ph.D. studien er en del av Lovisenberg- Et lærende sykehus som jobber systematisk med å utviklings- og forbedringsarbeid inne arbeidsmiljø, ansatthelse, pasientbehandling, pasientsikkerhet og organisatoriske forhold. I den første delen av Ph.D. studien skal vi utforske mulige sammenhenger mellom sykepleiers helsekompetanse tilnærming og arbeidsrelaterte faktorer, utbrenthet og mentalt velvære. Videre skal mulige helsekompetanse barrierer og muligheter undersøkes. Til slutt skal en helsekompetanse intervensjon utvikles. Intervensjonen skal kunne fungerer som en retningslinje for sykepleiere og ledere på hvordan sykepleiere kan møte pasienters behov for helsekompetanse. Intervensjonene skal testes for å se hvordan den påvirker måten sykepleiere fremme helsekompetanse til pasientene og hvordan det kan påvirkere utbrenthet, arbeidsrelaterte faktorer og øke mental helse blant sykepleiere.

Avdeling

Medisinsk og kirurgisk klinikk

Finansiering

Norsk Sykepleierforbund

Prosjektleder

Christine Råheim Borge

Prosjektdeltagere 

Malene Stavdal, jordmor og PhD-Stipendiat, Lovisenberg
Christine Råheim Borge, seniorforsker og førsteamanuensis, Lovisenberg
Ingeborg Strømseng Sjetne, seniorforsker, FHI
Anners Lerdal, forskningssjef og professor, Lovisenberg
Marie Hamilton Larsen, førsteamunuensis, Lovisenberg Diakonale Høyskole

Sist oppdatert 13.05.2022