Ungdomsrådet

Ungdomsrådet ved LDS ble etablert våren 2019.

En gruppe mennesker som sitter i en sofa

De er kommet godt i gang, og er nå involvert i mange prosjekter, særlig gjennom initiativ på NWI. De har til sammen mye kompetanse om de problemstillingene som løftes frem. Fremover vil de identifisere området innen somatikken, med vekt på barn- og unge som pårørende. De oppfordrer klinikkene til å trekke inn de unges brukerperspektiv, på samme måte som Brukerutvalget inkluderes.

Vi minner om at Ungdomsrådet skal være et rådgivende organ for styret/ledelsen og omfatter tilbudet som LDS gir til pasienter i alderen 13 til 25 år og deres pårørende, samt tilbud som blir gitt til barn/unge når deres foresatte/søsken er pasienter i sykehuset.

- Ungdomsrådet skal på eget initiativ, eller etter innspill fra ledelsen, fagpersoner og Brukerutvalget, ta opp, drøfte og gi råd om saker som angår tjenestetilbudet for målgruppen. Ungdomsrådet og Brukerutvalget orienterer hverandre gjensidig.

- Ungdomsrådet skal fremme brukerperspektivet som møter ungdom i sykehuset, og særlig være oppmerksom på forhold som er knyttet til langvarige helseutfordringer.

Pågående prosjekter er:

  • «Tell me more»
  • FACT Ung
  • Rehabilitering av Nic Waals Institutt
  • SIBS  (søsken som pårørende)
  • Forskingsprosjekt/Masteroppgave om «Tell me more»(med fokus på design i kommunikasjonen)

Rådet består i dag av fire ungdommer.
Flere medlemmer er velkomne! Les mer om rekruttering her.

Dersom du ønsker mer informasjon eller knytte kontakt med Ungdomsrådet ta kontakt med Nora Berg, sekretær for utvalget, tel 90 76 59 74 eller nab@LDS.no.

Sist oppdatert 02.11.2020