Digital egenregistrering for somatikken

Pasienter som følges opp ved Gastroenheten har mulighet til å registrere informasjon om eget sykdomsforløp ved innlogging på en digital nettportal.

Innledning

Digital egenregistrering gjør det enklere for deg å gi nødvendig informasjon til sykehuset i forbindelse med utredning, behandling og oppfølging av din sykdom. Løsningen benyttes nå for pasienter med inflammatorisk tarmsykdom (IBD), og vil etter hvert også tilbys til andre pasientgrupper. Ved hjelp av digital egenregistrering legger vi nå til rette for at kontrolltimene dine kan gjennomføres når du har behov, slik at du får hjelp når du trenger det. Du vil etter en fastlagt plan motta SMS med innloggingslenke til sykehusets nettbaserte løsning for egenregistrering. Innlogging skjer via ID-Porten med elektronisk ID. Rapporten fylles ut på en sikker nettportal, levert av sykehusets underleverandør CheckWare.
Dette er ikke en løsning for øyeblikkelig hjelp. Kontakt legevakt eller ring 113 hvis det haster.

Klikk her for innlogging til egenregistrering.

Før

Høsten 2021 prøves tilbudet om oppfølging med digital egenregistrering ut på noen utvalgte pasienter med inflammatorisk tarmsykdom. I løpet av 2022 er det planlagt innføring av digital egenregistrering for pasienter som får oppfølging ved Gastroenheten. 

Under

Du kan logge inn i nettportalen fra smarttelefon, nettbrett eller PC. Etter innlogging kommer du direkte til spørsmål som skal besvares. Svarene lagres fortløpende. Dersom du må avbryte, kan du fortsette besvarelsen senere. Når du er ferdig, trykker du «levér». Etter at spørsmål er besvart kan du starte IBDoc app for å levere resultat fra kalprotektin hjemme-testen. Du vil motta et nytt varsel på SMS når det er tid for ny egenregistrering. Dersom du opplever endringer i din sykdomsaktivitet kan du når som helst registrere ny egenregistrering utenom fastlagt plan.

Se her for informasjon om hvordan du bruker løsningen.

Film om brukerstyrt oppfølging

Vestre Viken har laget en informasjonsfilm om digital egenregistrering. Vi anbefaler at du ser denne før du logger deg inn for å gjennomføre egenregistrering for første gang.

Se den her.

Film om IBDoc hjemmetest av Kalprotectin

Leverandøren av IBDoc appen, som benyttes for hjemme-test av kalprotektin som del av den digitale egenregistreringen, har laget en informasjonsfilm om hvordan du utfører hjemme-testen. Vi anbefaler at du ser denne før du skal utføre hjemme-testen første gang.

Se den her.

Etter

Ta kontakt med din avdeling dersom du ikke lenger ønsker å benytte deg av tilbudet om digital egenregistrering.


 

Sist oppdatert 24.11.2021