Fagkurs

Forskningsdag på Lovisenberg

Vi gleder oss over at vi igjen kan ønske velkommen til å høre nytt fra forskningen ved LDS – hold av dagen! 14 foredrag på 3 timer.

Passert
13.
juni
2022
  1. 13. jun. 2022, 09:00 - 15:00
Delta

Tid og sted

Når

  1. 13. jun. 2022, 09:00 - 15:00

Type arrangement

Kurs og kompetanseutvikling for helsepersonell

Alle ph.d.-stipendiatene og en del av forskerne forteller fra prosjektene sine ved bruk av PechaKucha-teknikken. Dette var en suksess i 2018 da vi startet opp med slike foredrag! Forskerne må bruke 20 bilder som skifter automatisk hvert 20. sekund. PechaKucha-foredragene varer derfor kun 6 minutter og 40 sekunder (se video her).

Dette gjør det mulig å presentere et stort utvalg av de mange forskningsprosjektene som pågår på sykehuset. Målgruppen er alle kollegaer ansatt på sykehuset. Mot slutten av dagen får vi et innlegg om ansvaret til prosjektledere i forskningsprosjekter. Målgruppen er alle stipendiater, forskere og kollegaer som er interessert i å lære mer om hvordan forskning og personvern i forskning er lovregulert.

Vi har søkt Norsk Sykepleierforbund og Psykologforeningen og legeforeningen/generell kirurgi) om godkjenning av kurstimer. Dette ble innvilget i 2018.

Vi starter kl 09:00 med stipendiatene, serverer en enkel lunsj ca kl 12:00. Det blir noen PechaKucha-foredrag også etter lunsj før vi fortsetter med eksterne presentasjoner. Vi forventer å publisere et detaljert og oppdatert program om lag en uke før forskningsdagen. Frem mot forskningsdagen får nemlig stipendiatene trening av PechaKucha-spesialist og skuespiller Kjetil Bjørge hvor innholdet og tittel på foredraget utvikles underveis.

Hilsen Anners Lerdal
Forskningssjef

Program (med forbehold om endringer)

09.00 - 09.15 - Musikalsk innslag - SaxAera, Forskningen ved LDS - Anners Lerdal

09.15 - 10.00 PeckaKucha foredrag. Leder: Kjetil Bjørke
- Ny retning for retningslinjer?
- Hjelper hjelpen?
- Opprør i soppriket
- Er du fornøyd med din kneprotese?
Siri Seterelv (FA), Cilje Sunde Rolfsjord(NWI), Ragnhild E Monsen (MED), Ingvild
Bergvad (KIR)

10.05 - 10.20 – Pause

10.20 - 11.05
- Hjelp, hva skal jeg velge?
- Comorbidity in Neurodevelopmental Conditions
- Dyslektisk Helsekompetanse Forskning
- Ganghastighet- det sjette vitale tegnet
- Trauma erfaring og Motstandsdyktighet hos eritreiske kvinnelige
flyktninger.
Per Olav Løvsletten(MED), Laura Hegemann (NWI), Malene Stavdal (FA), Petra
Larsson (KIR), Ruth Abraham (SPHR)

11.05 - 11.20 – Pause

11.20 - 12.10
- Vi skylder dem å prøve
- Helsekompetanse: hvor trykker skoen?
- Rus som tidstyv
- The Psychology of Genetic Testing
- Forskningsveien for den mystiske tarmen
Anne-Marthe Indregard (SPHR), Marit Leine (MED), Nina Auestad (FA), Robyn
Wootton (NWI), Insaf Zerouga (UVI)

12.10 - 12.55 - Lunsj

12.55 - 13.25 – Personvern i forskning v/ personvernombud LDS Erling Moldal

13.25 - 13.40 - Pause

13.40 - 14.40 Prosjektleders rolle og ansvar i helseforskningsprosjekter, v/ HSØ Forskningsstøtte: spesialrådgiver og jurist, Margrethe Lunde, rådgiver Sara Deviletti Skov, og avdelingsleder Martin Sending.

14.40 - 15.00 - Oppsummering av dagen. Tone Ikdahl

Kurspoeng ved deltakelse:
Bekreftet: Tannlegeforeningen
Søkt: Norsk Sykepleierforbund, NSF;
Psykologforeningen og legeforeningen
(gen. kirurgi)!